Pinaalalahanan mo lang galit at gusto pang manakit